Tjenester


Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet.

Noen bedrifter er i følge Arbeidsmiljøloven, pålagt å ha løpende tilsyn med de ansattes helse og arbeidsforhold.

  

Bedriftshelsetjeneste består av mange forskjellige tjenester som samlet er virkemidler for å fremme sunne og trygge arbeidsplasser.

 

I menyen på venstre side kan du lese litt om tjenestetilbudene i Glåmdal HMS-tjeneste.

Dersom det er noe som er uklart eller som du ønsker å få vite mer om – vennligst ta kontakt med oss.


Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger