AKAN


Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå med å utarbeide interne retningslinjer for forebygging og håndtering av avhengighetsproblematikk. Vi kan delta i bedriftens AKAN-utvalg, samt bistå med informasjon og rådgivning til ledere og ansatte. 

 

Vi kan videre bistå i enkeltsaker hvor ansatte har et problematisk forhold til rusmidler eller spillavhengighet. 

                                                             

Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger