Deltakelse i utvalg


Bedrifter som har mer enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal bestå av representanter for arbeidstakere, arbeidsgiver samt bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er spørsmålstillinger som angår bedriftens helse, miljø- og sikkerhetsarbeid.

 

Glåmdal HMS-tjeneste har erfaring med arbeidsmiljøutvalg og kjenner godt til regelverk rundt dette arbeidet.

 

Glåmdal HMS-tjeneste kan også delta i IA-utvalg, AKAN-utvalg og andre aktuelle HMS-fora.

Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger