Konflikthåndtering

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå i konflikt- og mobbesaker.  Vi har opparbeidet bred kompetanse og erfaring innen konflikthåndtering og lederstøtte.  Vi har erfaring i bruk av løsningsfokusert tilnærming og veiledningsverktøy som for eksempel ”Den vanskelige samtalen”.


Vår arbeidsmetodikk i konfliktsaker er samtaler med partene, hver for seg og/eller sammen.
Vi veileder under prosessen som en fri og uavhengig part.

Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger