Målinger


Støyforskriften og kjemikalieforskriften er to eksempler på forskrifter som stiller krav til at det foretas yrkeshygieniske målinger.  Dette for å kunne vurdere i hvilken grad bedriftens ansatte utsettes for helserisiko.

 

Glåmdal HMS-tjeneste har kompetanse og tilgjengelig utstyr til å foreta målinger knyttet til;

 

·        Inneklima

·        Støy

·        Støv

·        Gasser

·        Løsemidler

·        Lys

·        Temperatur, CO², fuktighet

·        Sveiserøyk

·        Mugg

Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger