Sykefraværsoppfølging


NAV stiller klare krav til oppfølging av sykemeldte.  Det stilles krav til både arbeidsgivere og arbeidstakere knyttet til medvirkning og oppfølging for å finne gode løsninger.

 

Glåmdal HMS-tjeneste kjenner godt til regelverket rundt sykefraværsoppfølging. I følge arbeidsmiljøloven skal bedriftshelsetjenesten delta i dialogmøter etter 7 uker sykefravær.

 

Vi kan bistå i sykefraværsoppfølgingen med;

  

·        rutiner for oppfølging av fravær

·        oppfølging av enkeltsaker

·        deltakelse i dialogmøter og arbeidet med oppfølgingsplaner

·        informasjon/opplæring av ledere, verneombud, tillitsvalgte

·        bistand på systemnivå og individnivå

·        bistand i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting (IA-arbeid)

·        funksjonsvurdering

Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger