Systematisk HMS-arbeid


Vi ønsker å bistå arbeidsgivere med det systematiske HMS-arbeidet, gjennom rådgivning for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav fra myndigheter og internt regelverk.  Dette for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

 

I lovverket finnes det mange bestemmelser om internkontroll. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse for å etterleve krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.


Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, 2211 Kongsvinger