Tjenester

Ergonomi

Ergonomisk kartlegging vektlegger viktigheten av samspill mellom mennesket og arbeidsmiljøet.  Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettplager.  Nøkkelord er hensiktsmessige arbeidsstillinger, gode arbeidsvaner, mulighet til variasjon og egnet utstyr.  Glåmdal HMS-tjeneste bistår i forhold til forebyggende tiltak, samt ansatte som allerede har helseplager knyttet til dette.

 

Vi kan bistå med arbeidsplassvurdering, samt opplæring knyttet til for eksempel forflytnings- og løfteteknikk

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn