Tjenester

Målrettede helseundersøkelser

Målrettede helseundersøkelser er rettet mot ansatte som er eller har vært utsatt for aktuelle risikofaktorer som kan føre til helseskade. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak, samt oppdage eventuell arbeidsrelatert sykdom så tidlig som mulig.

En risikovurdering i forkant avgjør hvilke ansatte som skal tilbys målrettet helseundersøkelse.  

 

Vi kan gjennomføre målrettede helseundersøkelser

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn