Tjenester

Konflikthåndtering

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå i konflikt- og mobbesaker.  Vi har opparbeidet bred kompetanse og erfaring innen konflikthåndtering og lederstøtte.  Vi har erfaring i bruk av løsningsfokusert tilnærming og veiledningsverktøy som for eksempel ”Den vanskelige samtalen”.

Vår arbeidsmetodikk i konfliktsaker er samtaler med partene, hver for seg og/eller sammen.

 

Vi veileder under prosessen som en fri og uavhengig part

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn