Tjenester

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidsmedisinsk poliklinikk består av forebyggende individrettet helsearbeid knyttet til arbeidsmiljøet, samt bistand ved arbeidsrelatert skade, sykdom og problem.

Poliklinikken har også ansvar for arbeidsmedisinske utredninger. Helseplager for øvrig blir formidlet til det ordinære helsevesenet.

Konkret bistår vi med;

  • konsultasjoner ved arbeidsrelaterte helseplager/sykdom
  • rådgivning ved yrkesskade

Ved rusproblematikk bistår vi med;

  • informasjon og rådgivning til ledere og ansatte
  • oppfølging av enkeltsaker
  • utarbeidelse og implementering av rutiner og retningslinjer ved avhengighet (rus/spill)

 

Vi kan hjelpe deg og din bedrift i forhold til arbeidsmedisinsk poliklinikk

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn