Velkommen som medlem!

Vi kjenner vårt distrikt og våre samarbeidspartnere godt.

Vi kjenner vårt distrikt og våre samarbeidspartnere godt. Denne lokalkunnskapen gjør at vi lettere kan gjøre en god jobb for deg og dine ansatte. Vi har kort geografisk avstand til våre medlemmer. For deg betyr det at vi kan være raskt på plass og at lite tid går bort i kjøring.

I samarbeid med bedriften utarbeides en handlingsplan med oppdrag Glåmdal HMS-tjeneste skal utføre i bedriften. Det legges vekt på god planlegging, oppfølging og vilje til fleksibilitet for å imøtekomme kundens behov.

Hver bedrift har egen kontaktperson. For deg som kunde betyr det at du forholder deg til èn person som etter hvert kjenner bedriften, de ansatte og fagfeltet godt. Denne kontaktpersonen holder seg oppdatert i forhold til viktige endringer i bedriftens arbeidsmiljø, samordner og følger opp kundeforholdet.

Vi ønsker å være en katalysator i våre medlemsbedrifter, og å hjelpe til å se gode løsninger som kan forbedre arbeidsmiljøet og arbeidshelsen. Vi følger etablerte systemer for å kvalitetssikre og effektivisere våre tjenester. For deg betyr det at vi jobber utover det å skrive en rapport om våre funn. Vi vil jobbe for å finne gode løsninger på eventuelle problem.

Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Lokal tilhørighet – Kundetilpasset aktivitet – Løsningsorientert

Kontakt oss gjerne for mer info