Ergonomi

Ergonomisk kartlegging vektlegger viktigheten av samspill mellom mennesket og arbeidsmiljøet.  Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettplager.

Nøkkelord er hensiktsmessige arbeidsstillinger, gode arbeidsvaner, mulighet til variasjon og egnet utstyr. Glåmdal HMS-tjeneste bistår i forhold til forebyggende tiltak, samt ansatte som allerede har helseplager knyttet til dette.

Vi kan bistå med arbeidsplassvurdering, samt opplæring knyttet til for eksempel forflytnings- og løfteteknikk