Glåmdal HMS-tjeneste

Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet.

Noen bedrifter er i følge Arbeidsmiljøloven, pålagt å ha løpende tilsyn med de ansattes helse og arbeidsforhold. Bedriftshelsetjeneste består av mange forskjellige tjenester som samlet er virkemidler for å fremme sunne og trygge arbeidsplasser.

Dersom det er noe som er uklart eller som du ønsker å få vite mer om – vennligst ta kontakt med oss.

Våre tjenester

– Flere gode arbeidsår for alle