Tjenester

Glåmdal HMS-tjeneste

Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet. Noen bedrifter er i følge Arbeidsmiljøloven, pålagt å ha løpende tilsyn med de ansattes helse og arbeidsforhold. Bedriftshelsetjeneste består av mange forskjellige tjenester som samlet er virkemidler for å fremme sunne og trygge arbeidsplasser.

Dersom det er noe som er uklart eller som du ønsker å få vite mer om – vennligst ta kontakt med oss.

 

Les mer om
Arbeidsmiljø | Konflikthåndtering | Risikovurdering | Ergonomi | Målinger | Rådgivningstjenester | Sykefraværsoppfølging | Systematisk HMS-arbeid | AKAN | Poliklinikk | Helseundersøkelse | Deltagelse i utvalg | Vernerunder | Stoffkartotek | Kurs

 

– Flere gode arbeidsår for alle

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn