Vår historie

Glåmdal HMS-tjeneste ble til etter flere års forberedende arbeid ved LO Hedmark, NAF Hedmark (NHO i dag), Kongsvinger faglige samorganisasjon og Arbeidstilsynet. Representanter fra disse aktørene inviterte gjennom avisa Glåmdalen til interimmøte på Vinger Hotell i 1984.

Blant de inviterte, og utsendte, fra arbeidslivet var politioverbetjent v/Kongsvinger politidistrikt, Bjørn Uggerud. I dette møtet ble det formalisert et interimsstyre, og styreleder der ble Bjørn Uggerud. Disse fikk et mandat av arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonen og myndighetene v/Arbeidstilsynet, å arbeide fram en felles bedriftshelsetjeneste for Kongsvingerregionen.

I årene 1984-1986 arbeidet interimsstyret med 3 spørsmål:
1) Hva består en felles bedriftshelsetjeneste av?
2) Hva skal en felles bedriftshelsetjeneste arbeide med, og hvilken nytte ville arbeidsgivere og arbeidstakere få av den?
3) Hva ville det koste arbeidsgiverne/bedriftene?

Interimsstyret reiste på «studieturer» der hvor slike ordninger allerede var etablert, og de var bl.a. ved en anledning på besøk i Gjøvik, hvor de allerede var godt i gang. En annen referanse, fra et avisintervju med Finn Ausdal i Arbeidstilsynet, viser til at det i Odal også allerede var etablert slik ordning.

Ett viktig arbeid var å få interesserte bedrifter til å melde sin interesse for ordningen, og bedriftene ble stimulert til dette bl.a. ved at Arbeidstilsynet og arbeidslivets organisasjoner oppfordret og motiverte bedriftene til å melde seg inn.

Etter et par år med arbeid ble det den 22. januar 1986 annonsert fra interimsstyret at ordningen skal etableres og får navnet Kongsvinger Fellesordning for bedriftshelsetjeneste. Desember 1986 registreres ordningen som en medlemsorganisasjon i Brønnøysundregisteret, og fra 1987 overtar personalsjef i den gang Dyno Industrier/Dyno Plast rollen som styreleder. Aller første ansatte var sykepleier Sølvi Møller Ilagsmoen. Så ble det kort etter ansatt en lege, og litt senere en yrkeshygieniker, som er hos oss den dag i dag.

I de ca 12-15 første bedriftene som hadde meldt sin interesse på denne tiden talte om lag 800 ansatte.

Ilagsmoen fikk nøkler til et tomt kontor i 2. etasje i den gang Engh-bygget, der Hauge-kvartalet ligger i dag. Hun satte i september 1986 sitt arbeid i gang med å besøke alle bedriftene for å lære dem å kjenne. 3. oktober 1986 går hennes første brev ut til bedriftene og det var en orientering og innkalling til helsekontroll av ansatte.

I de neste 14 årene fram til 2000 bygde hun sammen med sine kollegaer opp en betydelig medlemsmasse, som i dag teller over 250 medlemsbedrifter samt alle de 7 Glåmdalskommunene. Antall ansatte i medlemsbedriftene har i dag passert 3200, og i tillegg kommer alle ansatte i de 7 kommunene.

Vi skiftet navn til Glåmdal HMS-tjeneste i 2002, og har siden holdt fast på både navn og at vi er en medlemsorganisasjon. Vi har ingen kjede-tilknytning, og vi er lokalt forankret der hvor våre medlemsbedrifter har sin daglige virksomhet.

1. januar i 2023 skjerpet Arbeidstilsynet fokus på de tjenestene vi skal utføre, og hvilke bransjer og næringer som er lovpålagt å ha bedriftshelsetjeneste. Les mer om det her: Mer målrettet bedriftshelsetjeneste (arbeidstilsynet.no)