Om oss

Miljøprofil

Vårt mål er at vår virksomhet ikke skal forårsake skade på personer, materiell, fast eiendom, eller på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet skal fremme trivsel og utvikling, og bidra til å begrense de ansattes sykefravær. Helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med øvrige arbeids- og resultatområder i selskapet. Dette skal ha høy prioritet også i vårt arbeide hos våre kunder.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte, og hensikten med dette arbeidet er å utvikle og vedlikeholde interne kontrollsystemer som ivaretar alle aspekter innen HMS.

Glåmdal HMS-tjeneste sin oppgave blir derfor å finne de beste løsninger i et langsiktig perspektiv i samarbeide med kunder, leverandører og ansatte.

 

– Flere gode arbeidsår for alle

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn