Lokal spesialkompetanse

Om Glåmdal HMS-tjeneste

Glåmdal HMS-tjeneste startet opp i 1986, som en felles bedriftshelsetjeneste for offentlige og private bedrifter i Kongsvingerregionen. Vi er en ikke-kommersiell bedrift, eid av våre medlemsbedrifter, med et styre valgt på generalforsamlingen.

Vi betjener i dag bedrifter med ca. 4500 ansatte. Bedriftene har ulik størrelse og er både offentlige og private, samtidig som de representerer et vidt spekter av bransjer. I tillegg har vi en rekke virksomheter som benytter oss gjennom anbudskonkurranser og/eller timebaserte oppdrag. Bedriftene er lokalisert på store deler av Østlandet.

Vårt kompetansesenter holder til i moderne lokaler i Gågata 32 på Kongsvinger. Vi har mobilt utstyr som gjør at vi etablerer midlertidige kontor ute i bedriftene ved behov.

Glåmdal HMS-tjeneste har sunn og god økonomi, og er en solid og godt etablert bedriftshelsetjeneste med stabile kundeforhold og stabilt personale.

Glåmdal HMS-tjeneste har i dag 8 ansatte i følgende profesjoner: 2 bedriftsfysioterapeuter, 2 bedriftssykepleiere, bedriftslege, yrkeshygieniker, HMS-rådgiver og daglig leder.

Teamet har spesialistkompetanse og lang erfaring innen arbeidsmedisin og helsefremmende og forebyggende arbeid.

– Flere gode arbeidsår for alle