Miljøprofil

Vårt mål er at vår virksomhet ikke skal forårsake skade på personer, materiell, fast eiendom, eller på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet skal fremme trivsel og utvikling, og bidra til å begrense de ansattes sykefravær. Helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med øvrige arbeids- og resultatområder i selskapet. Dette skal ha høy prioritet også i vårt arbeide hos våre kunder.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte, og hensikten med dette arbeidet er å utvikle og vedlikeholde interne kontrollsystemer som ivaretar alle aspekter innen HMS.

Glåmdal HMS-tjeneste sin oppgave blir derfor å finne de beste løsninger i et langsiktig perspektiv i samarbeide med kunder, leverandører og ansatte.

– Flere gode arbeidsår for alle