Visjon og verdier

Vår visjon: Flere gode arbeidsår for alle

Våre verdier: Verdiene er kjernen i vårt styringssystem og skal veilede oss i vårt fremtidige arbeid. Våre verdier er engasjement, kunnskap og samarbeid. Disse verdiene skal danne fundamentet i alt vi gjør.

Engasjement: Vi skal være inkluderende og lojale, ta initiativ og være pådrivere for å skape et godt arbeidsmiljø og flere gode arbeidsår for alle.

Kunnskap: Vi vil tilegne oss og videreformidle tidsriktig og oppdatert kunnskap. Vi skal ha fokus på kvalitet og troverdighet i alt vi gjør.

Samarbeid: Vi vil gjøre hverandre gode og skape et godt, tverrfaglig team som sammen med kundene finner løsninger mot felles mål. Dette oppnår vi ved å være rause, motivere, dele erfaringer og skape gode historier sammen.