Om oss

Styret i Glåmdal HMS-tjeneste

Styret i Glåmdal HMS-tjeneste velges på årsmøtet, og har i dag følgende sammensetning:

 

Styreleder Tom Johnsen Kurér AS  
Styremedlem Glenn Taranger KB Spennteknikk AS  
Styremedlem Tone M Hanssen Grue Service AS  
Styremedlem Anne Kristin Opseth Ø.M.Fjeld AS  
Styremedlem Steinar Skoglund Odd Hagerud AS  
Ansattrepresentant Kristine Smeby Glåmdal HMS-tjeneste  

 

– Flere gode arbeidsår for alle

Flere gode arbeidsår for alle

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss
Fornavn
Etternavn