AKAN

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå med å utarbeide interne retningslinjer for forebygging og håndtering av avhengighetsproblematikk. Vi kan delta i bedriftens AKAN-utvalg, samt bistå med informasjon og rådgivning til ledere og ansatte. Vi kan videre bistå i enkeltsaker hvor ansatte har et problematisk forhold til rusmidler eller spillavhengighet.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift i forhold til AKAN.