AKAN

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå med å utarbeide interne retningslinjer for forebygging og håndtering av avhengighetsproblematikk. Vi kan delta i bedriftens AKAN-utvalg, samt bistå med informasjon og rådgivning til ledere og ansatte. Vi kan videre bistå i enkeltsaker hvor ansatte har et problematisk forhold til rusmidler eller spillavhengighet.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift i forhold til AKAN.

Nytt kurs 3. oktober
HMS-kurs for ledere

Velkommen til kurs for å gi deg som leder oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til deres HMS-arbeid. 

Klikk her for å lese mer om kurset