Målrettede helseundersøkelser

Målrettede helseundersøkelser er rettet mot ansatte som er eller har vært utsatt for aktuelle risikofaktorer som kan føre til helseskade. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak, samt oppdage eventuell arbeidsrelatert sykdom så tidlig som mulig.
En risikovurdering i forkant avgjør hvilke ansatte som skal tilbys målrettet helseundersøkelse.

Vi kan gjennomføre målrettede helseundersøkelser

Nytt kurs 3. oktober
HMS-kurs for ledere

Velkommen til kurs for å gi deg som leder oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til deres HMS-arbeid. 

Klikk her for å lese mer om kurset