Konflikthåndtering

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå i konflikt- og mobbesaker. Vi har opparbeidet bred kompetanse og erfaring innen konflikthåndtering og lederstøtte. Vi har erfaring i bruk av løsningsfokusert tilnærming og veiledningsverktøy som for eksempel ”Den vanskelige samtalen”.
Vår arbeidsmetodikk i konfliktsaker er samtaler med partene, hver for seg og/eller sammen.

Vi veileder under prosessen som en fri og uavhengig part