Målinger

Støyforskriften og kjemikalieforskriften er to eksempler på forskrifter som stiller krav til at det foretas yrkeshygieniske målinger. Dette for å kunne vurdere i hvilken grad bedriftens ansatte utsettes for helserisiko.

Glåmdal HMS-tjeneste har kompetanse og tilgjengelig utstyr til å foreta målinger knyttet til;

  • Inneklima
  • Støy
  • Støv
  • Gasser
  • Løsemidler
  • Lys
  • Temperatur
  • CO² Fuktighet
  • Sveiserøyk
  • Mugg

Glåmdal HMS-tjeneste kan foreta målinger på din arbeidsplass