Sykefraværsoppfølging

NAV stiller klare krav til oppfølging av sykemeldte. Det stilles krav til både arbeidsgivere og arbeidstakere knyttet til medvirkning og oppfølging for å finne gode løsninger. Glåmdal HMS-tjeneste kjenner godt til regelverket rundt sykefraværsoppfølging.

Vi kan bistå i sykefraværsoppfølgingen med;

  • Rutiner for oppfølging av fravær
  • Oppfølging av enkeltsaker
  • Deltakelse i dialogmøter og arbeidet med oppfølgingsplaner
  • Informasjon/opplæring av ledere, verneombud, tillitsvalgte
  • Bistand på systemnivå og individnivå
  • Bistand i arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting (IA-arbeid)
  • Funksjonsvurdering

Vi kan bistå i sykefraværsoppfølgingen