Systematisk HMS-arbeid

Vi ønsker å bistå arbeidsgivere med det systematiske HMS-arbeidet, gjennom rådgivning for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav fra myndigheter og internt regelverk. Dette for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

I lovverket finnes det mange bestemmelser om internkontroll. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse for å etterleve krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Vi hjelper deg med systematisk HMS-arbeid