Systematisk HMS-arbeid

Vi ønsker å bistå arbeidsgivere med det systematiske HMS-arbeidet, gjennom rådgivning for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i tråd med helse, miljø og sikkerhetskrav fra myndigheter og internt regelverk. Dette for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

I lovverket finnes det mange bestemmelser om internkontroll. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse for å etterleve krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Vi hjelper deg med systematisk HMS-arbeid

Nytt kurs 3. oktober
HMS-kurs for ledere

Velkommen til kurs for å gi deg som leder oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til deres HMS-arbeid. 

Klikk her for å lese mer om kurset