Kurs: Alvorlig hendelse

Ulykker og kriser, samt Åpenhetsloven

Sett av tirsdag 24. januar, fra 09.00 til 12.00. Lunsj er inkludert!

Sted: Kongsvinger festning
Medlemspris: 3900,-
Pris ikke medlem: 4500,-

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas, og det er langt fra alle som er forberedt på hvordan en slik hendelse skal håndteres. Usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg bidrar til å gjøre situasjonen vanskeligere. En god planlegging vil gjøre bedriften bedre rustet til å håndtere en krise. Det anbefales derfor å diskutere hvordan dere bør håndtere hendelser, inkludert ivaretagelse av de ansatte, dersom noe skulle skje.

Den nye Åpenhetsloven får også anvendelse og vil bli belyst i kurset.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen tar deg gjennom sentrale spørsmål som:

  • Hvem skal varsles ved ulykker?
  • Hva menes med en alvorlig skade?
  • Hvem skal melde fra om yrkesskader?
  • Meldeskjema til Arbeidstilsynet
  • Hvordan melde fra om yrkesskade og yrkessykdom?
  • Hva er fristen for å melde skade eller sykdom?
  • Hvem skal ha melding om personskader?
  • Hvem melder fra ved dødsfall?
  • Er det forskjell på yrkesskade og yrkessykdom?

Meld deg på her!