HMS-kurs for ledere

Mål for kurset

  • Gi ledere oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til lederes HMS-arbeid.
  • Gi arbeidsgivere kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med HMS i virksomheten.
  • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings– og beslutningsprosesser i virksomheter, herunder også omstillingsprosesser.
  • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
  • Få opplæring som dekker Arbeidsmiljølovens krav. Arbeidsmiljølovens §3-5 stiller krav til arbeidsgiver om opplæring i HMS-arbeid.

Tidspunkt: Tirsdag 14. mars 2023, klokken 09:00-15:30
Sted: Festningen Hotel & Resort Kongsvinger.

PRIS:

  • Medlemmer kr 3.250,- pr. deltager
  • Ikke medlemmer kr 4.200,- pr deltager

Prisen inkluderer kurs-materiell og lunsj

Kurset er fysisk, og vi møtes for læring, samtaler og meningsutveksling

Bindende påmelding innen 9. mars 2023 til:
post@glomdalhms.no

Det er meget begrensede antall plasser, – du får beskjed hvis det er fulltegnet!

Meld deg på her!