Konflikt på arbeidsplassen? Brudd eller løsning

Stort sett alle arbeidsmiljøer opplever før eller siden en eller annen form for konflikt mellom mennesker. Det er arbeidsgiver og den som opptrer i arbeidsgivers navn sitt ansvar å handle, utvise aktivitet når en konflikt oppstår. Hvordan skal man håndtere ulike konflikter, og kan man unngå at arbeidsforhold opphører?

I vårt frokostseminar tar vi for oss ulike konfliktdefinisjoner, og vi ser på praktiske eksempler på en konflikt. Du kan melde inn forslag til «case» som vi kan vurdere på seminaret. Vi anonymiserer selvsagt eksemplet, hvor vi både betrakter de juridiske aspekter, og en mulig metodikk for å håndtere saken, slik at man unngår oppbrudd.

Seminaret vil bestå av tre bolker:

  1. Advokat Jørn Mejdell Jakobsen ser på ulike juridiske spørsmål rundt konflikt på jobben, og vil berøre formkrav i prosesser, arbeidsgivers styringsrett, oppsigelse og endringsoppsigelse, fakta undersøkelse, men viktigst å søke minnelighet.
  2. Glåmdal HMS-tjeneste synliggjør noen metoder og prosesser som kan tas i bruk for å dempe, og redusere ulempene ved konflikter. Gjennom kunnskapsbaserte prosesser utvikler og lærer arbeidsmiljøet seg å håndtere uenigheter.
  3. Til slutt tar vi for oss noen praktiske «caser» hvor vi diskuterer hvordan man kan ta tak i konflikten å bringe den til et nivå hvor den ikke er til belastning for mennesker og for miljøet.

Tid: Tirsdag 30. mai, kl. 08.30 – 12.00 inkludert lunsj
Sted: Glåmdal HMS-tjeneste, Gågata 32, Kongsvinger (2. etasje over Vinmonopolet)
Pris: kr. 3900,- for medlemmer og kr. 4250,- for ikke medlemmer

Presentasjonene blir sendt til deltakere i etterkant.

Bindende påmelding innen 25. mai.

Frist for å melde inn «case» eksempel er 24. mai.

Meld deg på her.