Stoffkartotek

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk materiale.

Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette stoffkartotek.

Glåmdal HMS-tjeneste kan bistå bedriften med informasjon om kvalitetssikring av stoffkartoteket, rutiner for distribusjon og oppdateringer samt annen relevant rådgivning.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift i forhold til stoffkartotek.