Deltagelse i utvalg

Bedrifter som har mer enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal bestå av representanter for arbeidstakere, arbeidsgiver samt bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er spørsmålstillinger som angår bedriftens helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Glåmdal HMS-tjeneste har erfaring med arbeidsmiljøutvalg og kjenner godt til regelverk rundt dette arbeidet.

Vi kan også delta i IA- og AKAN-utvalg, og andre aktuelle HMS-fora.

Nytt kurs 3. oktober
HMS-kurs for ledere

Velkommen til kurs for å gi deg som leder oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til deres HMS-arbeid. 

Klikk her for å lese mer om kurset