Deltagelse i utvalg

Bedrifter som har mer enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal bestå av representanter for arbeidstakere, arbeidsgiver samt bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er spørsmålstillinger som angår bedriftens helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Glåmdal HMS-tjeneste har erfaring med arbeidsmiljøutvalg og kjenner godt til regelverk rundt dette arbeidet.

Vi kan også delta i IA- og AKAN-utvalg, og andre aktuelle HMS-fora.