Arbeidsmiljø

Glåmdal HMS-tjeneste har kompetanse i forhold til å bistå arbeidsplasser knyttet til fysisk-, psykososialt, kjemisk- og biologisk arbeidsmiljø.

I Glåmdal HMS-tjeneste omfatter kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet mellommenneskelig samspill, den enkeltes arbeid og hvordan dette påvirker arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.  Kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet omfatter påvirkning av fysiske agens. 

Eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer som bakterier, virus og mugg kan resultere i både akutte- og kroniske helseskader.  Er det risiko for helseskade, må bedriften gjennomføre tiltak.

Vi kan hjelpe deg og din bedrift i forhold til dette.

Nytt kurs 3. oktober
HMS-kurs for ledere

Velkommen til kurs for å gi deg som leder oppdatert kunnskap innen HMS, gi påfyll og inspirasjon til deres HMS-arbeid. 

Klikk her for å lese mer om kurset