HMS-nytt

Business course
Kurs

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurset tilfredsstiller arbeidsmiljøloven og forskriftenes krav til opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU-medlemmer. Kurset anbefales også for ledere på alle nivåer. Kurset går over

Les mer »
Kurs

Kurs: Alvorlig hendelse

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas, og det er langt fra alle som er forberedt på hvordan en slik hendelse skal håndteres. Usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg bidrar til å gjøre situasjonen vanskeligere.

Les mer »
Kurs

Kurs: Oppfrisking HMS kurs for verneombud, ledere og AMU

Ved en alvorlig ulykke er det en rekke oppgaver som må ivaretas, og det er langt fra alle som er forberedt på hvordan en slik hendelse skal håndteres. Usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg bidrar til å gjøre situasjonen vanskeligere. En god planlegging vil gjøre bedriften bedre rustet til å håndtere en krise. Det anbefales derfor å diskuter hvordan dere bør håndtere hendelser, inkludert ivaretagelse av de ansatte, dersom noe skulle skje.

Les mer »
Kurs

Kurs: Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurset tilfredsstiller arbeidsmiljøloven og forskriftens krav til opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU-medlemmer. Kurset kan også anbefales for ledere på alle nivåer. Medlemmer: kr

Les mer »